Littoisten Kokoomus ry

Littoisten asukas – tule mukaan oman alueen kehittämiseen!

Littoisten Kokoomus on kaarinalainen kokoomusyhdistys, joka on perustettu marraskuussa 1959. Littoisten Kokoomus kuuluu Kokoomuksen Kaarinan Kunnallisjärjestöön.

Littoisten Kokoomuksen tavoitteet ja tehtävät:

  • Elinympäristön siisteyden valvominen ja ylläpito esim. siivoustalkoita järjestämällä.
  • Littoistenjärven tila; tilaraportti ja hoitosuunnitelmasta tiedottaminen yhteistyössä neuvottelukunnan ja hoitokuntien kanssa.
  • Alueen koulujen ja päiväkotien turvallisten kulkuyhteyksien kehittäminen.
  • Turvallinen liikkuminen kaikille; katuvalaistus, talvikunnossapito, kevyenliikenteenväylien kunto.
  • Kaarinantien liikennejärjestelyt; meluntorjunta, valot, turvalliset liittymät.
  • Seudullisen joukkoliikenteen toiminnan kehittäminen erityisesti Littoisissa.

Muu paikallinen toiminta:

Paikallisesti tärkein tavoite on Kaarinan kaupungin pohjoisosan asukkaiden asioiden vieminen eteenpäin. Asukkaita kannustetaan tuomaan esiin mieltä askarruttavia asioita ja tekemään aloitteita kaupunginvaltuustolle ja hallitusryhmällemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

  • järjestetään keskustelu-, yleisö- ja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä muiden kaarinalaisten kokoomusyhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa.
  • laaditaan aloitteita kaupunginvaltuustolle sekä seurataan jo tehtyjen aloitteiden etenemistä.
  • lisätään viestintää mm. yhdistyksen Facebook-sivun kautta.

Kiinnostuitko ?  Lisätietoja puheenjohtaja Sari Ahola, sari.ahola@hotmail.com,  050 467 1508 tai sihteeri Jukka Haroma, jukka.haroma@hotmail.com, 040 771 3000

Jos asut Littoisissa tule ihmeessä mukaan ja kehittämään Littoisten alueen palveluja . 

Terveisin, Sari Ahola