Valtuustoaloitteet

12.6.2023

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä jätti maanantaina 12.6.2023 valmisteluun kaksi valtuustoaloitetta. Toinen aloite koski pientareiden niiton ajoittamista myöhemmäksi ja toinen aloite koskee rullakiekkokaukaloa.

Kuvassa valtuutetut Marjo Uotila (vas.) ja Malla Rannikko-Laine 

Pientareiden niiton ajoittaminen myöhemmäksi

Hyönteisten maailmanlaajuinen väheneminen näkyy myös Suomessa. Maamme tärkeimmistä pölyttäjähyönteisistä, eli kimalaisista, perhosista ja mehiläisistä viidesosa on uhanalaisia. Tilanne on myös ihmisen kannalta huolestuttava, sillä 75 prosenttia viljelykasveista on hyönteispölytyksestä riippuvaisia.

Eräs syy hyönteisten häviämiseen on elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Maatalouden muutoksen myötä hyönteisille ei ole enää tarjolla niille tyypillisiä elinympäristöjä, eli niittyjä tai ketoja.

Ongelmaan voitaisiin tarjota yksinkertainen ratkaisu huomioimalla teiden varret potentiaalisina elinympäristöinä niittykasveille ja pölyttäjille.

Teiden pientareiden niitto toteutetaan Kaarinan kaupungin alueella sekä kaupungin toimesta että Ely-keskuksen toimesta. Kaupungin vastuulla olevilla alueilla pientareet niitetään ulkoistettuna edelleen sekä kesä-heinäkuussa että elokuussa. Tätä käytäntöä on perusteltu viime syksyn kuntalaisaloitteelle liikenneturvallisuudella ja vieraslajien poiston tarpeella. Monien kasvien ja perhosten kannalta ensimmäinen niittoaika on kuitenkin haitallisin.  Pölyttäjille arvokkaat kasvit eivät ehdi kukkia ja lisääntyä ennen alkukesän niittoa. Kasvien ja pölyttäjien kannalta parempi ratkaisu olisi niittokertojen harventaminen ja myöhäistäminen loppukesään ja syksyyn.

Useilla paikkakunnilla Suomessa onkin jo siirrytty tarpeettoman niittämisen vähentämiseen kesä-heinäkuussa. Kansallisen pölyttäjästrategian toteuttamisessa kunnilla on iso rooli. Teiden varsien hoidossa keskeistä on liikenneturvallisuus, mikä on luonnollisesti huomioitava kaikissa käytännöissä. Liikenneturvallisuuden osalta Suomen ympäristökeskus on esittänyt, että mahdollinen alkukesän niitto voitaisiin rajoittaa vain pientareen tienpuoleiseen osaan, esimerkiksi yhden niittokoneen terän leveydeltä. Tämä voisi riittää pitämään tien reunan riittävän avoimena liikenneturvallisuuden vaarantumatta – jättäen kuitenkin tilaa myös arvokkaille kasvi- ja hyönteislajeille.

Niitot on myös sovittava urakoitsijoiden kanssa etukäteen, jotta he pystyvät suunnittelemaan kesän työt. Seuraavien vuosien neuvotteluissa asia voitaisiin huomioida jo hyvissä ajoin. Esitämme, että liikenneturvallisuus huomioiden, Kaarinassa aikataulutetaan teiden varsien niitto pölyttäjien suosimien kasvien kukinta-aikojen ulkopuolelle, loppukesään tai syksyyn.


Marjo Uotila (12.6.2023)

Kokoomuksen valtuustoryhmä 

Rullakiekkokaukalo Kaarinaan

Kaarinassa on melko hyvät harrastamisen olosuhteet. Kaikkiin lajeihin ei luonnollisesti voi tai kannata erikseen investoida, mutta monesti samat olosuhteet voidaan suunnitella palvelemaan useampaa lajia.

Kaarinassa ei voi tällä hetkellä harrastaa rullakiekkoa, vaan lähin mahdollisuus lajin harrastamiseen on Paraisilla.

Rullakiekon harrastamisen mahdollistaa minimissään hyväkuntoinen asfaltoitu kaukalo, paremman olosuhteen saa sileällä betonialustalla ja kaukaloon kesällä lisättävällä muovimatolla. Raisioon on tarkoitukseen asennettu asfaltin päälle kosteutta läpäisevä matto ja kaukalo. Mahdollisuus lajin harrastamiseen lisää lasten, nuorten ja aikuisten liikkumista ja sitä myötä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Rullakiekkokaukalosta on viime vuosina tehty kuntalaisaloitteita.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että liikuntapalveluissa selvitetään nykyisten ulkokaukaloiden kesäajan hyötykäyttöä rullakiekkokaukalona ja selvitetään mahdolliset ko. liikuntaolosuhteen vaatimat parantamiskustannukset.


Malla Rannikko-Laine (12.6.2023)

Kokoomuksen valtuustoryhmä