KOKOOMUS KAARINASSA

Kokoomuksen Kaarinan kunnallisjärjestö on jäsenyhteisöjensä yhteistyöfoorumi, joka yhdessä valtuustoryhmän kanssa:
 

  • huolehtii Kokoomuksen kunnallispoliittisesta toiminnasta Kaarinassa

  • valmistelee ja hoitaa vaalitoiminnan

  • harjoittaa kokoomuslaista tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä

  • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa monin eri tavoin.

Kokoomuksen Kaarinassa muodostavat Kunnallisjärjestö sekä viisi yhdistystä: 

Kaarinan, Littoisten ja Piikkiön yhdistykset sekä Kokoomusnaisten yhdistys ja Kokoomusnuorten yhdistys.

KOKOOMUKSEN KAARINAN KUNNALLISJÄRJESTÖ

Kunnallisjärjestön kuukausikokoukset, kevät- ja syyskokoukset sekä teematilaisuudet ovat avoimia kaikille jäsenille. Samoin paikallisyhdistysten kokoukset ovat kaikille avoimia.

KUNNALLISJÄRJESTÖN TOIMINTATYÖRYHMÄ

Kunnallisjärjestön hallituksen asettama operatiivinen työryhmä, joka on paikallisyhdistysten yhteisten tapahtumien ja toiminnan, jäsenhankinta- ja tiedottamistapojen ym. edelleenkehittäjä ja valmistelija. Työryhmä on avoin ja muodostuu kaikkien paikallisyhdistysten jäsenistä.

LAUTAKUNTAVASTAAVAT