Kaupunki on hyvä työnantaja

Updated: Nov 17, 2020


Pysyvä työsuhde, työpaikka lähellä ja perhemyönteinen työ. Siinä arvot, joita moni Kaarinan kaupungin työntekijä arvostaa. Varsin usein kuulee moitteita palkan pienuudesta, kiireisestä työstä ja huonosta johtajuudesta. Osin totta tämäkin.

On kuitenkin todettava, että työelämä ympärillämme on muuttunut ja yhä harvemmalla on turvanaan vakituinen kokopäivätyö. Tällä vuosituhannella jo pelkästään yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt 50 000:lla 180 000:een ja osa tästä joukosta työskentelee hyvin pienillä tuloilla vailla turvaa sairausloma-ajan palkasta, kesälomista tai lomaltapaluurahasta. Perhevapaan rahallinen taso jää usein minimitasolle kuten myös eläkekertymä, kun yrittäjäineläkejärjestelmä sellaisenaan ei ole houkutteleva. Oma lukunsa on myös vuokratyöntekijät, joiden lukumäärä niin ikään on lisääntynyt ja tänä päivänä vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista on kaksi prosenttia (43 000 henkeä).

Tästä lähtökohdasta maailmaa nähneenä olen tullut johtamaan Kaarinan kaupungin Henkilöstölautakuntaa. Haluaisin, että omaa työtä arvostettaisiin ja mieluummin mietittäisiin ratkaisuja ongelmien sijaan. Kahden ja puolen vuoden aikana Kaarina on panostanut henkilöstöönsä ja haluan sanoa, että kaupunki on oikeasti hyvä työnantaja. Palkkoja on korotettu yli, mitä työehtosopimukset määräävät ja rahaa kohdistettu esimerkiksi tärkeää lastentarhanopettajan työtä tekeville. Ensi vuoden talousarviossakin on budjetoitu lisää rahaa lääkäreille ja pohdittu sosiaalityön palkkausjärjestelmän houkuttelevuutta. Työsuhde-etuja on parannettu ja uimahallin sekä kuntokoulun käyttö on työntekijöille ilmaista. Viimeisimpänä käyttöön otettiin koulunaloitusvapaa ensimmäisen luokan aloittavien vanhemmille. Ensi vuonna toteutettavan työhyvinvointikyselyn perusteella työoloja pyritään entisestään kehittämään ja olen nähnyt sivusta, että epäkohtiinkin tartutaan. Tämä ei ole kaikilla työnantajilla itsestäänselvyys. Ja kun työntekijä ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, on vastassa esimiehen aito ilo ja työ jää sellaisenaan odottamaan tekijänsä paluuta ilman huolta työn katoamisesta.

Yleisen taloustilanteen heikentyessä kuntatyön vetovoima yleensä lisääntyy. Kun työhön on panostettu noususuhdanteessa, saamme houkuteltua hyviä työntekijöitä myös jatkossa ja pidettyä yllä nykyisenkin henkilöstön jaksamista.

Nina Hamburg

Henkilöstölautakunnan pj.

Viimeisimmät
Arkisto