Kustannukset ja aikataulu karkaavat Hovirinnan kouluhankkeessa

Kaarinan Hovirinnan uudiskoulun toteutuksessa Kokoomus painottaa hallittuja kustannuksia ja nopeaa aikataulua.

”Kunnallisen päätöksenteon tulee olla yhteistyötä, jossa kaikki puolueet ovat avoimesti mukana neuvotteluissa”, painottaa Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Vauranoja. Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi Hovirinnan koulun peruskorjauksen 5,9 miljoonalla. Sittemmin peruskorjauksen osalta päädyttiin muuttamaan rakennuksen katto harjakatoksi, jolloin kokonaiskustannus nousi 9,4 miljoonaan. Lisäksi kaupunginhallitukselle kerrottiin remontin valmistuvan vasta vuonna 2020.

Alkuperäiset tavoitteet peruskorjaukselle olivat nopeus, kustannustehokkuus ja rakennustekninen onnistuminen. Aikataulun venähdettyä ja kustannusten lähestyessä uudisrakennuksen hintaa, perusteita peruskorjaukselle ei enää näyttänyt olevan.

Avaimet käteen -rakentamisesta hyviä kokemuksia muista kunnista

Kokoomus ryhtyi selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja eri kunnista. Useammassa kunnassa oli hiljattain päätetty, rakenteilla tai jo rakennettu koulu ns. avaimet käteen -periaatteella. Keskimääräinen rakennusaika kilpailutuksesta valmistumiseen oli reilun vuoden, oppilaskohtaisten kustannusten vaihdellessa 13 000 ja 20 000 euron välillä.

Tältä pohjalta valtuusto päätti huhtikuussa yksimielisesti ryhtyä selvittämään peruskorjauksen rinnalla uuden koulun hankesuunnitelmaa kriteereillä turvallinen, terve koulu kustannustehokkaasti ja nopeasti. Tavoitteena oli, että uudishanke ei oleellisesti ylittäisi peruskorjauksen kustannuksia.

SDP kutsui kaikki ryhmät toukokuun lopulla neuvotteluun ja ehdotti suomenkielisen esiopetuksen lisäämistä Hovirintaan.

”Kokoomus teki asiasta ryhmäpäätöksen, että esiopetuksen lisääminen käy, mikäli muita lisäyksiä tilatarpeisiin ei enää tule. Mikäli esiopetus ensi hallituskaudella muuttuu kaksivuotiseksi, olemme ratkaisun kanssa kuitenkin uusien haasteiden edessä”, selvittää sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Niko Ylä-Poikelus.

Hankesuunnitelmat eivät vastanneet valtuuston päätöstä – projekti uhkaa venyä

Luottamuselimet ryhtyivät käsittelemään hankesuunnitelmia kesäkuussa. Uudiskoulun hankesuunnitelmaa ei ollut kuitenkaan tehty valtuuston päätöksen pohjalta ja Kokoomus teki hankesuunnitelmaan huhtikuun päätöksen mukaisia muutoksia sekä sivistys- että teknisessä lautakunnassa. Teknisessä lautakunnassa muutokset hyväksyttiin enemmistöllä 8-3, missä ainoastaan SDP oli muutoksesta eri mieltä.

SDP kutsui jälleen neuvottelut koolle, mutta tällä kertaa Kokoomusta ei kutsuttu vaikka Kokoomus sitä pyysi. Neuvottelujen pohjalta hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettiin valtuuston aiemman päätöksen vastainen muutosesitys. Hankesuunnitelmaan ei ollut selvitetty ns. avaimet käteen -ratkaisua, vaan kustannusarvio perustuu perinteiseen rakennustapaan.

– Kokoomus ei voi näitä muutoksia hyväksyä, koska rakennusprojekti uhkaa näin venyä useita vuosia. Kokoomuksen mallissa koulu olisi ollut valmis viimeistään 2020, esitetyssä mallissa koulu valmistuu aikaisintaan 2021, alustavien virkamiesarvioiden mukaan vasta vuosina 2022 tai 2023. Tällaiseen aikatauluviiveeseen emme alun perinkään halunneet ryhtyä, painottaa Vauranoja.

Kaarinalla ei ole varaa alkuperäisen kustannusarvion tuplaamiseen

Esityksen toinen ongelma ovat kustannukset. Nyt esitetyn uudishankkeen alustava arvio on 14,2 miljoonaa, mikä kasvattaa tuntuvasti kaupungin velkataakkaa. Avaimet käteen ratkaisulla koulu olisi kyetty rakentamaan arviolta 10 miljoonalla ja siihen olisivat sisältyneet myös esiopetustilat.

– Kokoomukselle tärkeimmät päätöksentekoa ohjaavat arvot ovat turvallinen arki, tasapainoinen talous ja terve tulevaisuus tuoreella tavalla. Hakemamme uudistamisen henki on tästä päätöksestä kaukana. Vaikka päätös ei mennyt toiveidemme mukaan, valmistelun edetessä toivon kaikilta ryhmiltä yhtä rohkeita ehdotuksia siitä, miten talous voidaan turvata opetuksesta tinkimättä, Ylä-Poikelus sanoo.

Kokoomus toivoo jatkossa kaikilta päätöksentekijöiltä johdonmukaisuutta, vastuullisuutta ja reilua tapaa toimia. Nyt näyttää siltä, että asioiden sijaan ihmiset riitelevät keskenään ja tämä heijastuu väistämättä päätöksentekoon. Kokoomuksen kutsumana kaikki ovat aina tervetulleita neuvottelemaan.

Kokoomus Kaarinan Valtuustoryhmä

Lisätietoja:

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Vauranoja, p. 050 306 6129 Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Niko Ylä-Poikelus, p. 040 414 3619

Viimeisimmät
Arkisto