Erityishuoltopiiri vetämään Mylly-Antin koulun neuvotteluja


Vaikeavammaisten opetuksen tulevaisuus on näyttänyt hyvin epävarmalta Varsinais-Suomessa viime kuukaudet. Erityishuoltopiirin kuntayhtymä teki viime maaliskuussa päätöksen koulun toiminnan lopettamisesta kuntayhtymän järjestämänä vuoden 2018 kevääseen. Päätöksen taustalla oli kuntayhtymän lakkaaminen sote-uudistuksessa vuonna 2019, minkä myötä perusopetus jäisi jatkossa yksin kuntien järjestettäväksi.

Mylly-Antin vajaan kolmenkymmenen oppilaan opetuksen järjestäminen on jatkossakin mielekästä hoitaa keskitetysti ylikunnallisella yhteistyöllä. Lasten opetuksen integrointi kuntiin on hankalaa, sillä oppilaiden avun, tuen ja ohjauksen tarve on suuri lähes jokaisella elämän osa-alueella. Opetuksen käytössä on erilaisia apuvälineitä, yksilöopetukseen mahdollistava eriyttämistila ja omat koulunkäyntiavustajat.

Erityishuoltopiirin kevään päätöksen takia kuntien tehtäväksi jäi neuvotella opetuksen järjestämisen jatkosta. Erilaisia ratkaisua etsittiin ja esiteltiinkin julkisuudessa useaan otteeseen.

Turku ei aluksi ollut kiinnostunut yhteisen opetuksen järjestämisestä, jonka johdosta Kaarina lähti etsimään omaa ratkaisuaan itäisten kuntien kanssa. Tänä syksynä Turku osoitti uudelleen kiinnostustaan, mutta vetäytyi suunnitelmissaan.Oppilaiden opetuksen ja vaikeavammaisten yhteisen koulun epäselvyys loi paljon kysymyksiä ja epävarmuutta muun muassa oppilaiden perheille.

Tilanteen korjaamiseksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksessa otimme Mylly-Antin uudelleen käsittelyyn viime maanantaina 18.9. Hallitus päätti jatkaa vaikeavammaisten koulun toimintaa kuntayhtymän alla vuoden suunniteltua pidempään.

Sote-uudistuksen siirtyminen vuoden 2020 alkuun mahdollisti uuden päätöksen. Samalla haluttiin varmistaa lisää neuvotteluaikaa kunnille.

Kuntayhtymän hallitus velvoitti erityishuoltopiirin virka- ja luottamushenkilöt vetämään neuvotteluja kestävän päätöksen löytämiseksi. Takarajaksi neuvotteluille asetettiin vuoden 2019 kevätlukukauden loppu.

Malla Rannikko-Laine

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen

Kaarinan kaupunginvaltuutettu

Viimeisimmät
Arkisto