Leikkauksetko ainoa tapa?


Minua pikkuisen häiritsee keskustelu ja kysymykset, jossa ehdokkailta kysytään, mistä olisit valmis leikkaamaan ja minne panostamaan. Mielestäni leikkaustoimenpiteillä ei tehdä hyvää Kaarinaa. Leikkauskeskustelut johtavat jatkuvaan vastakkainasetteluun eri ikä-, ammatti- ja puolueryhmien välillä. Vastuullisina ihmisinä meidän pitää tiedostaa, että lapsista ja nuorista pitää huolehtia, koska heissä on meidän tulevaisuutemme. Heitä koskevat tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Työikäisistä pitää huolehtia, sillä he kantavat merkittävän vastuun verotulokertymästä ja ovat kasvattamassa tulevia polvia. Ikääntyvät ja eläkkeellä olevat ansaitsevat myös huolenpidon, sillä he ovat tehneet osansa kaikesta siitä, mitä meillä nyt on ja he toimivat tukena ja mentoreina työikäisille lapsilleen, lapsenlapsilleen ja tutuilleen. Yrittäjyyttä ja yrittäjiä on kannustettava, sillä yritykset tuovat työpaikkoja ja palveluja. Määrärahojen leikkaus on valitettavan yleinen tapa johtaa kuntaa. Suurten muutosten kynnyksellä nyt viimeistään tämän pitää muuttua. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen jäljelle jäävän Kaarinan toiminta on suunniteltava kokonaan uudestaan. Mitä ja miten Kaarinassa tehdään, pitää miettiä toiminnan kautta ja toimintatapoja pitää muuttaa. Toiminnan ja toimintatapojen kehittämisellä pystytään ilman leikkauksia huolehtimaan kaarinalaisista tasapuolisesti. Pitkän työurani aikana en ole vielä koskaan törmännyt organisaatioon, jonka toiminnassa ei olisi tehostamisen ja kehittämisen varaa.

Anne Lindqvist

#189kaarinassa

Viimeisimmät
Arkisto