Kaarina on kasvuvyöhykkeellä – viihtyisämmän Kaarinan kehittäminen on meidän käsissämme


Kaarina on osa Etelä-Suomen kasvuvyöhykettä, ja kasvavan Turun kaupunkiseudun kehittyminen vaikuttaa myös Kaarinaan. Siksi meidän kannattaa seurata, millaiset tavoitteet kaupunkiseutujen kasvua Suomessa ohjaavat ja mihin suuntaan.

Sain etuoikeuden lukea Osmo Soininvaaran ja Mikko Särelän pian julkaistavan uutuuskirjan, ”Kaupunkirakentamisen aika – Kuinka 2020-luvulla rakennetaan hyvää kaupunkia”.

Kirja on jatkumoa Osmon ja Mikon aiempaan keskustelunavaukseen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n julkaisemaan ”Kaupunkien voitto”-pamflettiin, jossa pohditaan kaupunkiseutujemme kehittymisskenaarioita, erityisesti pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueen rooleja Suomen kaupungistumisen airuina.

Kaupungistuminen globaalina megatrendinä syineen ja seurauksineen vaikuttaa taustalla, kun kirjassa hahmotellaan miten muuttovoiton seurauksena kasvava uusien asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden tarve ratkaistaisiin, ja henkilö- ja tavaralogistiikkaa liikennemäärien kasvaessa sujuvoitettaisiin.

Kirjaa voi käyttää peilaamaan tavoiteltavia ja ei-toivottavia tulevaisuuksia kasvupaineissaan samanlaisia kysymyksiä pohtivilla, Helsingin perässä tulevilla kaupunkiseuduilla.

Muualla ei pidä kritiikittä pyrkiä toteuttamaan samanlaisia ratkaisuja kuin Helsingissä on toteutettu, vaan on tärkeää pyrkiä arvioimaan toteutuneita rakennettuja ympäristöjä, ja tietoisesti jatkossa välttämään ihmisen aisteille tylyn ja epäterveellisen ympäristön syntymistä.

Viihtyisyyden lisäämiseksi kirjassa nostetaan esimerkiksi viherkerroin kaavoituksen apuvälineeksi, samoin kuin umpikorttelin paluu tiiviin ja kauniin kävelykaupunkirakenteen mahdollistajana.

Kaarinan valtuustoon valittavilla on vastuu ymmärtää, mistä hyvä ympäristö juuri Kaarinassa rakentuu, ja tehdä sen mukaan päätöksiä paremman, kauniimman, kestävämmän, viihtyisämmän Kaarinan puolesta.

Marjo Uotila

www.facebook.com/Marjo.Uotila.Kaarina

Viimeisimmät
Arkisto