Äänestämisen tärkeys


Me olemme Suomessa siitä onnellisessa asemassa, että elämme demokratiassa. Valtiossa jossa jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua, oikeus vaikuttaa, oikeus sanoa oma mielipiteensä ääneen. Nämä asiat eivät ole arkipäivää läheskään kaikkialla maailmassa. Lisäksi meillä suomalaisilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, oikeus jolla saamme oman kantamme helposti kuuluviin. Suomessa äänioikeus on tällä hetkellä jokaisella yli 18-vuotiaalla neljässä eri vaalissa. On presidentinvaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja kuntavaalit. Näistä europarlamenttivaalit kiinnostavat kansalaisia kaikkein vähiten, presidentinvaalit taasen eniten.

Äänestysprosentit vaihtelevat vähän alle 50% ja 70% välillä. Kaikkineen on kuitenkin selvää että nukkuvien puolue eli he jotka eivät äänestä, vie suurimman potin liki kaikissa Suomessa järjestettävissä vaaleissa. Tämä on äärettömän surullista, sillä äänestäminen on yksi helpoimmista ja samalla merkittävimmistä tavoista vaikuttaa Suomen asioihin.

Kuntavaalit järjestetään vajaan kuukauden kuluttua, 9.4. ja ennakkoäänestys jo 29.3.-4.4. Kuntavaaleissa päätetään juuri niistä asioista, jotka ovat lähinnä jokaista kunnan asukasta. Siitä millaisia kouluja kunnassa on, miten ryhmäkoot niissä muotoutuvat, missä ja millaisia terveyspalveluja tarjotaan, mihin rakentuu leikkipuistoja jne. Asioista jotka ovat jokaiselle kuntalaiselle taatusti tärkeitä ja päivittäiseen elämään vaikuttavia.

Viime kunnallisvaaleissa Kaarinan äänestysprosentti oli 61,2% jolla noustiin onneksi Suomen keskimääräisen äänestysprosentin yläpuolelle. Silti reippaasti yli kolmasosa kaarinalaisista jätti päätöksen omista arkipäivään liittyvistä asioistaan muille. Itse toivoisin todella, että tulevissa kuntavaaleissa saisimme Kaarinan äänestysprosentin nostettua selkeästi korkeammalle tasolle. Asiat eivät voi muuttua jos niitä ei muuteta, päätökset eivät tule paremmiksi jos niistä nuristaan vain kotona tai kaveripiirissä. Mikäli mielestäsi asiat ovat nyt huonosti, toimi muuttaaksesi niitä. Mikäli asiat ovat mielestäsi nyt hyvin, toimi säilyttääksesi ne sellaisina. Äänestä vaaleissa ehdokasta joka on lähinnä omia ajatuksiasi asioiden hoitamisesta.

Työssäni yläkoulun aineenopettajana käyn joka vuosi oppilaiden kanssa läpi äänestämiseen liittyviä asioita. Haluan olla ohjaamassa heitä kohti ajatusta siitä, että osallistumalla saat äänesi kuuluviin ja samalla yrität muuttaa yhteiskuntaa haluamaasi suuntaan. Onnistuuko se aina, valitettavasti ei, koska demokratiassa enemmistön saaminen on tärkeää. Mutta jos ei edes yritä niin tällöin ei taatusti onnistu.

Tästä samasta syystä olen jo kahdessa edellisessä vaalissa järjestänyt työpaikallani Valkeavuoren koulussa Nuorisovaalit jossa nuorille järjestetään oikeanlainen äänestysmahdollisuus oikeista ehdokkaista toisten oppilaiden päästessä vaalivirkailijoiden tehtäviin. Lisäksi Nuorisovaalitapahtumaan liittyvät etukäteen tehdyt vaalikoneet sekä vaalien ideaan perehdyttäminen. Tämä mahdollisuus harjoitella äänestämistä luo toivottavasti edes jonkinlaisen jatkumon nuorille aikuisuuteen ja siihen, että täysi-ikäisenä he tuntevat oikeudekseen ja myös velvollisuudekseen äänestää. Toivottavasti täten pystyn omalta osaltani vaikuttamaan edes hieman äänestysprosentin nousemiseen sillä minusta äänioikeus on todella hieno ja kunnioitettava oikeus!

Hanna Sirkiä

Kokoomuksen kuntavaaliehdokas

Viimeisimmät
Arkisto