Kokoomus koulutuksen puolesta

Sosiaali – ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien hoidosta maakuntien vastuulle lähitulevaisuudessa. Kunnan painopistealueet jatkossa ovat varhaiskasvatus, peruskoulu ja toisen asteen koulut, siis lukio ja ammattikoulut.

Yhteiskunnassa palvelujen tuotanto ja niiden käyttö digitalisoituu vauhdilla. Koulukaan ei voi olla tämän kehityksen ulkopuolella. Tästä syystä olemme viime vuosina Kaarinassa panostaneet digitaalisen oppimateriaaalin käyttöön opetuksessa ja varustaneet oppilaat tablet-tietokoneilla neljännestä yhdeksänteen vuosiluokkaan asti. Olemme tähän projektiin saaneet huomattavaa rahoitusta Tekesiltä. Näin tämä uraauurtava työ on saatu levitettyä kaikille kunnille hyötykäyttöön.

Digiprojektin yhteydessä olemme järjestäneet jo kolmena vuotena peräkkäin digitaalisen oppimisen seminaarin, johon on osallistunut joka vuosi yli 300 opettajaa ja viranhaltijaa ympäri Suomea. Tänä vuonna seminaari järjestetään helmikuun alussa.

Suomalaista koulutusta on tutkimusten mukaan pidetty erittäin korkeatasoisena. Viime aikoina on ollut näkyvissä huolestuttavia viitteitä tason laskusta. Kuntien vastuulla on pitkälti opetuksen korkean tason säilyttäminen. Kaarinassa haluamme olla jatkossakin eturintamassa kehittämässä niin koulurakentamista kuin opetusmateriaaleja ja-välineitä.

Valkeavuoren uusi koulu tulee olemaan hyvä esimerkki uudenlaisesta ajattelusta koulusuunnittelussa. Pelillisyyden tuonti opetusmateriaaleihin on todennäköisesti tulossa digitaaliseen opetukseen. Vaikka kunnilta lähtee yli puolet pois budjetista, niin jäljellä jää koulutus, jonka merkitys pärjäämiselle muuttuvassa maailmassa on entistä tärkeämpi.

Kalervo Korvensyrjä Sivistyslautakunnan pj. (Kok.)

Viimeisimmät
Arkisto