Energiansäästötalkoot

Yhä useampi suomalainen kunta on ottanut käyttöön porkkanan joka innostaa kunnan työntekijöitä ja esim. koulujen oppilaat energiansäästötalkoisiin. Energiansäästötalkoot ja siitä seurannut energiatehokkuuden parantaminen ovat tuoneet näille kunnille taloudellisia säästöjä ja merkittävästi myönteistä julkisuutta. Energiansäästötalkoon ajatuksena on, että Kaarinan koulujen oppilaat otetaan joukolla mukaan parantamaan koulujen energiatehokkuutta. Kannustimeksi kunta palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta energiansäästöstä, jonka koululaiset saavat toimillaan aikaan.

Esimerkiksi Oulun pohjoispuolella sijaitseva Iin kunta on ottanut käyttöön järjestelyn, jossa kaikki kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan säännöllisesti lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta. Myös koululaiset pääsevät itse mittaamaan energiankulutusta kouluihin toimitetuilla mittareilla. Järjestelyn seurauksena on lisäksi havaittu, että ajatus energiansäästämisen tärkeydestä menee oppilaiden mukana myös koteihin ja lapset ovat oppineet, ettei kotonakaan pidetä enää turhia valoja päällä.

Talkoissa mukana olevat koulut ovat tienanneet näin jo tuhansia euroja ja kukin koulu käyttää rahat haluamallaan tavalla - vaikkapa pelien hankintaan. Iin kunta on ollut muun muassa ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi.

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
Toisena pääteemana voisi olla energiatehokkuuden parantaminen kaupungin omistamissa vanhoissa kiinteistöissä ja uudisrakentamisessa. Suurimmat kiinteistöt olisi mahdollista liittää energian kulutuksen seurantajärjestelmään, joka auttaisi löytämään parannuskohteita.

Sähkön kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien optimaalisilla säädöillä, valonohjausjärjestelmillä, led – valoilla tai eristyksen parantamisella. Kaupungin tulisi myös harkita kaupungin ajoneuvojen korvaamista sähkö- tai hybridiautoilla, kun vaihdot ovat ajankohtaisia.

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS
Pyydämme lisäksi selvittämään, olisiko Kaarinan hyödyllistä liittyä energiatehokkuussopimukseen. Vapaaehtoiset kaupungit voivat allekirjoittaa liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Energiatehokkuussopimuksessa mukana oleva kunta voi saada valtiolta korotettua energiatukea energiaa säästäviin hankkeisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen on tähän mennessä liittynyt 48 kuntaa. Esimerkiksi Iin kunta on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja se on ohjelman mukaisille toimilla edellisellä viisivuotiskaudella laskenut saavuttaneensa yli 600 000 euron säästön. Tämän lisäksi osa tehdyistä energiainvestoinneista on katettu valtion energiatuella. Kunnan koko on murto-osa Kaarinan kaupungin koosta, joten säästöt Kaarinan kokoisessa kaupungissa voisivat vastaavilla toimilla olla miljoonaluokkaa.

Energiansäästötalkoissa ja energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kunnat ovat kokeneet saaneensa paljon myönteistä julkisuutta ympäristöystävällisestä toiminnastaan. Kaupungin maineella ympäristöasioissa on merkitystä, hyvä imago voi osaltaan vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheiden asuinpaikan valintaan.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet pyydämme asianomaisia viranhaltijoita selvittämään:

1. mahdollisuutta aloittaa Kaarinassa energiansäästötalkoot; ja

2. tulisiko Kaarinan liittyä energiansäästösopimukseen?