KOKOOMUKSEN ALOITTEET

Valtuustoaloite siirrettävien konttiravintoloiden mahdollistamisesta Hovirinnan rannassa

Hovirinnan rantasauna- ja ravintolahanke on viivästynyt hankkeen kasvettua yli sille varatun budjetin. Uutta saunaa ja ravintolaa saadaan odottaa ainakin tuleva kesä, ehkä myös kesä 2021. Käynnissä olevat mittavat rakennusprojektit saattavat hidastaa hankkeen etenemistä edelleen.

 

Asukkaiden toiveet rannan suhteen ovat kuulostaneet maltillisilta. Toiveissa on ollut mm. sauna, ulkosuihkut ja kesäkioski tai terassiravintola.

 

Uimareiden toiveisiin kesäravintolasta voitaisiin vastata jo tulevana kesänä väliaikaisella ratkaisulla. Niin sanotut food truckit tai konttiravintolat ovat tuttu ilmiö viime kesiltä esimerkiksi monista tapahtumista. Sama konsepti voisi seuraavat kesät tuoda kaivattua palvelua myös Hovirinnan rannassa.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että kaupungin tulisi ryhtiä viipymättä toimenpiteisiin Hovirinnan rannan väliaikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Kaupungin tulisi luoda ketterät puitteet palveluille ja neuvotella toiminnan aloittamisesta matalankynnyksen ehdoilla rannan elävöittämiseksi jo vuonna 2020.

 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Malla Rannikko-Laine

3.2.2020

Merenrantatontteja Kaarinaan

Talouden tasapainottaminen on käynnistymässä ja usein tulee mietittyä vain säästökohteita. Hyvä olisi huomioida myös tulopuoli. Kaarina on merellinen ja kaupungilla on maaomistuksia meren rannoilla. Tämä on arvokasta maata.

 

Kaarinasta on jo pitkään puuttunut tonttitarjonnasta tontit, joissa olisi mahdollisuus omaan rantaan tai edes kunnon merinäköalaan. Yksi vaihtoehto voisi olla myös tontti, joihin on yhdistetty ranta- ja venevalkamaoikeus hieman kauempana omakotitontista. Tontit tulisi myös kaavoittaa riittävän isoiksi (vähintään 2000 neliömetriä), jotta ne olisivat muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin ja rakennusoikeutta olisi riittävästi. Tällaiset tontit ovat haluttuja ja ne olisi mahdollista hinnoitella tavanomaista tonttia korkeammalle. Jo nyt menetämme osan asukkaista Paraisille tai Turkuun, sillä näissä merellisyystonttivalikoima on parempi. On myös hyvä muistaa, että arvokkaimpia tontteja hankkivat ihmiset, jotka mahdollisesti tuovat mukanaan yrittäjyyttä ja sitä kautta mahdollistavat alueen työpaikat ja yhteisöverot.

Kun jo kaavoituksessa huomioitaisiin merellisyys ja asuintonttien sijoittaminen samalle suunnalle, ei myöhemmin nousisi haja-asutusalueen ongelmia. Samassa yhteydessä olisi hyvä tarkastella Kaarinan vapaa-ajan asuntokantaa ja mahdollistaa ympärivuotinen asuminen niissä. Ei ole järkevää, että joillain asukkailla on keinotekoisia osoitteita muualla, kun todellisuudessa kuitenkin asutaan Kaarinassa ja hyödynnetään sen palveluita. Kun tontit ja asuminen keskittyvät samalle suunnalle, ei tulevaisuudessa esimerkiksi kotihoidonkaan tarvitse lähteä vain yhden asiakkaan vuoksi ajamaan taajaman ulkopuolelle.

 

 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Nina Hamburg

9.12.2019

Kaarinan kaupungin työntekijöiden osallistaminen kaupungin toimintaedellytysten turvaamiseen

Kaupungin työntekijöillä on paras tuntuma siihen, miten kaupungin toimintaa voisi organisoida fiksummin, miten toimintaa voisi tehostaa ja miten asioita voisi tehdä vaikuttavammin.

 

On tärkeää kuunnella työntekijöiden hyviä kehittämisideoita, viedä parhaita käytäntöön ja myös palkita niistä.

 

Ideoita voidaan tunnistaa esimerkiksi kysymällä:

 

  • Miten voidaan keventää työtapoja ja virtaviivaistaa prosesseja?

  • Miten voidaan vähentää turhaa työtä, mitä voisi jättää tekemättä?

  • Miten parantaa kaupunkilaisten asiakaspalvelua ja hyvinvointia?

  • Mitä voidaan tehdä paremmin?

  • Mitä voidaan organisoida toisin?

  • Missä voidaan saada kustannussäästöjä?

 

Esitämme, että Kaarinan kaupunki ottaa käyttöön jatkuvan toimintatavan hyvien ideoiden tunnistamiseksi, käyttöönottamiseksi ja palkitsemiseksi.

 

 

 

Kaarinassa 12. päivänä marraskuuta 2019

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Marjo Uotila

12.11.2019

Valtuustoaloite saattohoidon jatkamisesta Karinakodissa

Erinomaisesta saattohoidostaan merellisessä ympäristössä tunnettu Karinakoti suljettiin kesäkuussa 2019 kannattamattomana. Kesän aikana on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkamiseksi joko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tai Turun kaupungin alaisuudessa. Sairaanhoitopiiri ei ole ottamassa toimintaa perustettavan saattohoitokeskuksen alaisuuteen. Turun kaupungin päätöstä ei ole vielä tehty.

Kaarinassa saattohoito hoidetaan kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan osastojen toimesta. Myös Karinakodin palveluita on käytetty jonkin verran, mutta aktiivisesti Karinakotia ei kaarinalaisille saattohoitoasiakkaille ole viime vuosina enää tarjottu.

Hyvän saattohoidon tärkeys on keskusteluissa ja henkilökunnan osaamisen kehittämisessä jo tiedostettu. Nyt on aika tehdä myös taloudellisia tekoja hyvän saattohoidon puolesta.

Esitämme, että jatkossa Kaarina sitoutuu ostamaan vähintään kaksi saattohoitopaikkaa vuodessa Karinakodilta, jotta mahdollisimman hyvä saattohoito voidaan kaupunkilaisillemme turvata ja toimintaa voidaan jatkaa Karinakodissa yhdessä Turun, Kaarinan ja muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Kahden saattohoitopaikan myötä Kaarinan terveyskeskuksen yhden hengen huoneita voidaan vapauttaa muille potilaille ja mahdollisesti jopa vähentää vuodepaikkojen kokonaismäärää. Saattohoitopotilaat sitovat usein muita potilaita enemmän henkilökuntaa. Mikäli saattohoito voidaan osittain tehdä Karinakodissa ja henkilökuntaa vapautuu muihin töihin, esitys on kustannusvaikutuksiltaan lähes neutraali.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

Sanna Vauranoja

Sähköinen ajanvaraus Kaarinan terveyskeskuksen hammaslääkäripalveluihin

Kaarinan terveyskeskuksen palveluihin voi varata aikoja sähköisesti pankkitunnusten avulla. Ainoastaan hampaiden hoitoon liittyvissä asioissa sähköinen ajanvarauspalvelu ei ole käytössä. Vielä nykyisin edellytetään ajanvarauksen suorittamista soittamalla arkisin klo 8 – 14 välisenä aikana ilmoitettuun puhelinnumeroon. Tämä on auttamattomasti vanhanaikainen toimintamalli, joka vaatii henkilöresurssia ja vie sitä käytännön hoidosta. Joillekin asiakkaille puhelinajanvaraus pitänee olla jatkossakin vaihtoehto, mutta valtaosa varmasti hyödyntäisi sähköistä palvelua.

 

Yksityisiltä hammaslääkäripalveluiden tuottajilta pystyy nykyisin itse varaamaan palveluajat sähköisesti ja jopa ilman pankkitunnuksia. Asiakas valitsee aikaa varatessaan onko kysymys hammastarkastuksesta, paikkaamisesta, suuhygienistin palveluista jne. ja sähköinen palvelu ilmoittaa vapaat ajankohdat, joista asiakas valitsee hänelle sopivimman.

 

Esitämme, että Kaarinan terveyspalveluissa hammaslääkäripalveluiden sähköinen ajanvaraus selvitetään mahdollisimman nopeasti ja otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

 

Kaarinassa 19. päivänä elokuuta 2019

 

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä

 

 

Janne Aso

Luottamushenkilöiden ja toimielinten määrän tarkistaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt budjettiraamin vuodelle 2020 ja talousarvion laatiminen on täydessä käynnissä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työpöydillä.  Kaarinan taloudellinen tilanne on erittäin haastava ja nyt käynnissä olevalla talousarviokierroksella joudutaan tekemään paljon kipeitä ratkaisuja. Kaupungin juoksevat menot ovat n. 5 % suuremmat kuin tulot – kaikki tiedämme, että pidemmän päälle ei ole mahdollista syödä enemmän kuin tienaa.

 


Luottamushenkilöt ovat tietysti avainasemassa tilanteen ratkaisemisessa. Me joudumme tekemään joka ikisen päätöksen siitä, mihin ja miten, veronmaksajien ansaitsemia varoja tässä kaupungissa käytetään.

 


Kaarinan talouden kääntäminen edellyttää jokaisen kiven kääntämistä ja sen kriittistä tarkastelua.

Meitä kaupunginvaltuutettuja on 51, varavaltuutettuja saman verran. Kaupungissa toimii 9 lautakuntaa, joissa jäseniä on pitkälti toistasataa. Lisäksi on lukuisa määrä muita toimikuntia, ryhmiä, yhtiöitä ja yhteisöjä, joissa luottamushenkilöt edustavat Kaarinaa. Kaikkiaan luottamustoimien määrä lasketaan sadoissa.

 


Paikkojen suurelle määrälle on tietysti loogisia ja historiallisiakin syitä. On kuntaliitoksia, vanhoja kuntalakeja jne., mutta nyt on nyt. Meillä olisi juuri nyt oivallinen tilaisuus osoittaa, että pystymme kantamaan vastuuta ja tarvittaessa tinkimään myös omista eduistamme. Talkoisiin tarvitaan kaikki mukaan ja me voimme näyttää esimerkkiä.

 


Pyydämme, että Kaarinan kaupunki selvittää:


a) voitaisiinko kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien tai muiden orgaanien jäsenmääriä tarkistaa alaspäin; tai
b) lautakuntia, toimikuntia tai muita orgaaneja vähentää;

 

siten, että päätöksenteon tehokkuus tai demokratian toteutuminen eivät olennaisesti vaarannu tai heikkene.


Kaarinassa, 19.8.2019


Kunnioittaen,

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta


Mikko Aaltonen

Valtuustoaloite joukkoliikenteen liityntäpysäköinnistä Kaarinassa

Toimivan joukkoliikenteen kannalta on tärkeä kehittää tapoja, joilla houkutellaan uusia käyttäjiä sen piiriin. Liityntäpysäköinti lisäisi joukkoliikenteen käyttöä tilanteissa, joissa pysäkki ei ole sopivan kävelyetäisuuden päässä. Liityntäpysäköintiä tulisi selvittää ainakin palvelemaan 110-tien pikavuoroja sekä mahdollisesti myös Fölin seutulinjoja.

 

Turun kaupunkiseudun eli kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne on kokoajan kasvattanut suosiotaan, mutta on selvää, etteivät kaikki pitkien välimatkojen Kaarinassa pysty hyödyntämään sitä päivittäiseen liikkumiseen. Liityntäpysäköinti voisi onnistuessaan palvella Fölin käyttäjiä. Myös polkupyörille tulisi lisätä lukitsemisen mahdollistavia parkkipaikkoja pysäkkien yhteyteen. Selvittää voisi lisäksi kauppojen parkkipaikkojen vajaakäyttöä ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen liityntäpysäköinnissä. Samalla avautuisi uusia palvelumahdollisuuksia kaupalle.

 

Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattaminen on talouden kannalta järkevää. Fölin ehdotettu uusi seudullisen liikenteen kustannustenjakomalli toteutuessaan tulee kasvattamaan Kaarinan maksuosuutta seutulinjojen kustannuksista. Kustannuksia saadaan karsittua uusilla asiakkailla eli kasvattamalla lipputuloja. Tämä edellyttää joukkoliikenteen kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä. Naapurikuntamme Lieto on asiassa etukenossa ja aikeissa rakentaa 50 auton liityntäpysäkkiä joukkoliikennettä varten.

 

Kaarinan tulisi vähintäänkin varautua liityntäpysäköinnin rakentamiseen tulevaisuudessa, kun runkolinjastouudistuksen myötä bussien vuoroväli tihenee. Liityntäpysäköinnin tarve saattaa kasvaa myös, jos keskuskaupunkimme Turun keskustaa tulevaisuudessa muutetaan enemmän kävelypainoitteisemmaksi.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi Kaarinan tulee kartoittaa mahdollisuudet ja kaupunkilaisten tarve liityntäpysäköintiin. Suunnittelussa tulee huomioida tuleva rakentaminen ja yritysten sijoittuminen. Asukkaiden tarpeita tulisi kartoittaa myös kyselyn avulla.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

 

Malla Rannikko-Laine

17.9.2018

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintamalli kaupungin luottamustoimissa oleville henkilöille

Kaarinan kaupungin henkilöstölle on luotu häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisen toimintamalli ”Avain hyvään Kaarina henkeen”, jonka tavoitteena on, että häirintää ja epäasiallista kohtelua ei olisi Kaarinan kaupungin työpaikoilla. 

Toisen arvostus, erilaisten elämäntilanteiden ja -arvojen huomioonottaminen, yhdessä tekeminen sekä vastuun kantaminen yhteisistä asioista kertovat hyvästä vuorovaikutuksesta.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on myös kiinnitetty huomiota tähän asiaan. Tarkastuslautakunta tuo raportissaan esille, että kaupunkiorganisaation sisällä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen mallit ovat olemassa ja käytössä. Nyt myös johtavien viranhaltijoiden sekä johtavien poliittisten päättäjien tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kehittämään luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena tulisi olla häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaa kaupunki ihan jokaiselle.

 

Kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä muiden luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajien tulee omalla kohdallaan pitää huoli siitä, että häirintää ja epäasiallista kohtelua toisia luottamushenkilöitä kohtaan ei esiinny.

 

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä mm:
- epäasiallisina sanattomina viesteinä esim. ilmeet, eleet,
- yhteisöstä eristämisenä esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, kohdellaan kuin ilmaa, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti,
- maineen tai aseman kyseenalaistamisena esim. haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan,
- epäasiallisena ja vastuuttomana sosiaalisen median käyttäytymisenä,
- henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajille luodaan yhtenäinen toimintamalli tai ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi.

Pauliina Välivaara, Janne Aso

Kokoomuksen valtuustoryhmä

17.9.2018

1 / 5

Please reload