Kokokoomusnaiset toimii naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi

Kokoomuksen Naisten liitto toimii valtakunnallisesti, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirijärjestö maakunnallisesti ja Kaarinan kokoomusnaiset paikallisesti tarjoamalla jäsenilleen vaikuttamisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia, koulutusta sekä yhteiskunnallista keskustelua yhteisen arvomaailman äärellä. Kokoomusnaisten jäsenet vaikuttavat pihapiirissä, ammattiliitoissa, kunnanvaltuustoissa, valtakunnan politiikassa ja yhteiskunnan eri tehtävissä.


Kokoomusnaisten politiikan perustana ovat kokoomuslaiset arvot: vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

 

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja toteuttaa itseään. Suvaitsevaisuus on tasa-arvon toteutumisen elinehto. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan erilaisuutta ja osataan asettua toisten ihmisten asemaan. Kannustavassa yhteiskunnassa koulutus, työnteko, yrittäminen ja yritteliäisyys kannattaa aina. Välittäminen on vastuun kantamista itsestä ja toisista.

 

Kaarinan Kokoomusnaiset haluaa tehdä kaupungin kehittämiseksi uusia avauksia ja ratkoa yhteisiä ongelmia yhteistyössä muiden kanssa. Kaarinan kokoomusnaiset on mukana tulevissa vaaleissa tarjoamalla oman vaihtoehtonsa päätöksentekoon. Yhdistys haluaa edistää ja kehittää kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 
 

Kokoomuksen Naisten liitto: www.kokoomusnaiset.fi

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset: www.kokoomusnaiset.fi/varsinais-suomen-kokoomusnaiset

Tule mukaan

vaikuttamaan

vahvoihin verkostoihin

ja mukaan aktiiviseen toimintaan!

Kaarinan Kokoomusnaiset hallitus 2021
  • Facebook Social Icon